Musik vid begravning
 

Musiken vid begravningen bestämmer du i samråd med organisten och psalmerna med prästen. Församlingens präster, med sin mångåriga erfarenhet av begravningsgudstjänster, kan också ofta ge inledande goda råd om musikvalet.


I begravningsgudstjänsten ingår:

• Inledande orgelmusik

• 2-3 psalmer ur svenska psalmboken.

• Dessutom kan defileringsmusik i lämplig omfattning (musik vid avskedstagandet)

samt 2 ackompanjemang (eller orgelsolon) utföras.

• Avslutande orgelmusik.

Organisten ansvarar för att passande defileringsmusik spelas. Har du speciella önskemål om musik i detta sammanhang, så diskuterar du det med organisten.


Solistmedverkan:

Begravningen är både en högtidlig och finstämd gudstjänst. För att upplevelsen ska bli så fin och rik som möjligt är det viktigt att solisten har viss erfarenhet av att framträda i offentliga sammanhang.

• Organisten behöver ha kontakt/noter senast en vecka före begravningsgudstjänsten.

• Noterna ska vara i den tonart som solisten sjunger eller spelar. Det räcker alltså inte med text och ackordanalys, CD eller Youtube-länk.

• Repetition sker i anslutning till  begravningsgudstjänsten i samråd med organisten.

Då det ibland finns önskemål om sånger som innefattar kända populärartisters stycken, kan det ibland vara svårt att göra musiken rättvisa med de något begränsade resurser som vi kan erbjuda när det gäller instrument, tillfällen till repetition och framförandemöjligheter. I många fall kan det då vara en fördel att engagera någon som sångaren i vanliga fall samarbetar med. Ni får alltså gärna anlita och bekosta egen ackompanjatör.


Vi värnar den levande musiken vid våra gudstjänster och förrättningar.

Därför använder vi inte inspelad musik (CD).